Đồng hồ

THƯ MỤC

Từ điển

Máy tính

Tìm kiếm google

Các ý kiến mới nhất

Truyền hình trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Hoàng Đức Giang)
 • (Đặng Viết Sơn)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Copy_of_IMG_4583_copy.jpg BA_DO_THI_MO.jpg IMG_8932.jpg IMG_8909.jpg

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Chuyện cười

  DƯỚI MÁI TRƯỜNG

  Bấm đâyXEM TOÀN BỘ
  CAP NHAT LIEN TUC:
  TRƯỜNG THCS LƯƠNG SƠN NHIỀU NĂM LIỀN ĐẠT DANH HIỆU XUẤT SẮC
  "> "

  BÀI VIẾT  (4 bài)

  GIỚI THIỆU TÓM TẮT LỊCH SỬ TRUYỀN THỐNG

  GIỚI THIỆU TÓM TẮT LỊCH SỬ TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG THCS LƯƠNG SƠN §­îc t¸ch ra tõ tr­êng THPT cÊp II-III L­¬ng S¬n theo QuyÕt ®Þnh sè 2753/2001/Q§-UB cña Chñ tÞch UBND tØnh Phó Thä, tr­êng THCS L­¬ng S¬n ®­îc thành lập vào tháng 9 n¨m 2001 víi quy m« sè l­îng lµ 14 líp, 606 học sinh vµ 15 cán bộ giáo viên. Cơ sở vật chất ban đầu của nhà tr­êng cßn thiÕu thèn: chỉ có 8 phòng học kiªn cè, 3 phßng häc cÊp 4, 1 phßng häc...

  BÀI GIẢNG  (0 bài)

  TƯ LIỆU  (4 bài)

  GIÁO ÁN  (4 bài)

  ĐỀ THI  (0 bài)

  Trường THCS Lương Sơn

  CAP NHAT LIEN TUC:
  TRƯỜNG THCS LƯƠNG SƠN
  Đ?m Web mi?n phí

  Thành viên tích cực
  Avatar
  Hà Minh Chung
  Điểm số: 12
  No_avatar
  Đinh Thái Hưng
  Điểm số: 9
  1468199.jpg";i:1;i:200;i:2;i:132;}}-avatar
  Phan Quang Khoa
  Điểm số: 3

  Website đơn vị tiêu biểu

  Website cá nhân tiêu biểu
  Website của Hà Thanh Liêm
  Lượt truy cập: 1
  Website của Bùi Huy Nghiệp
  Lượt truy cập: 1